Utomhusposition - Manual

I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig utanför den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med utomhus-position. Utförande personal kan på en karta se individens position vilket uppdateras varje minut. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet.

Var och hur?


Utomhusposition aktiveras i brukarens profil. Positionen bygger på GPS-positionering aktiveras i Carewatch. För att spara batteriförbrukning aktiveras inte GPS om Carewatch har kontakt med en Bluetooth fyr. I brukarens profil finns även hemposition vilket gör att Carewatch snabbare hittar rätt satellit. Denna funktion kan jämföras med AGPS i LTE nätet. Positioneringen kan inte användas för spårning utan anges endast vid larm/aktivitet. I loggen anonymiseras positionen efter att lokaliseringen har uppfyllt sitt syfte, vilket är efter avslutat ärende.
Image

Uppföljning


Händelsen som gav upphov till aktiviteten loggas och kan syns i översikten om det är ett aktivt larm eller i aktivitetsflödet för aktiva och färdigställda larm. För aktiva larm redovisas position. För färdigställda larm anonymiseras positionen när den uppfyllt sitt syfte.

Statistik över manuella larm utifrån perspektiv individ,- larmtyp och tider görs i rapportvyn. (Kommande funktion!)

Rapport

Vad händer i appen?


Larm kommer i appen till inloggad personal.
Funktion: Standardflöde med tillägget att senaste utomhushusposition anges. Om individen förflyttar sig utomhus uppdateras positionen.

Image

Vad händer i klockan?


När någon i personalen accepterat larmet kommer ett meddelande till klockan: "Vi kommer" (eller annat enligt ert önskemål).

Brukaren klickar på knappen "OK" för att ta bort meddelandet. Att brukaren klickar OK ger inte upphov till något annat i flödet.

Image