• Inga inställningar kan göras i klockan, allt sköts i admingränsnittet. Klockan sätts på och stängs av genom att hålla inne nedre högra knappen i 3 sekunder.
  • En återställning av klockan kan göras genom att hålla inne högre nedre + övre knapp samtidigt i 5 sekunder. Skall normalt aldrig behövas. Inställningarna återskapas och förloras inte.
  • Ny firmware laddas automatiskt till klockorna när den finns tillgänglig för er organisation. Det förutsätter att klockan ligger i laddaren, mobilsignal finns och att batteriet har minst 50% kapacitet. En uppdatering av firmware innebär att det finns förbättrad funktionalitet för klockan.
Image

Normalt

Brukaren larmar genom att knippa om de två övre knapparna till höger och vänster. Mycket tryckkänslig!

Brukaren har möjlighet att tända displayen med ett kort klick på nedre höger knapp. Då visas brukarens Alias, tid (Stort) och datum

Image

Larmbekräftelse

När brukaren har larmat och personal har accepterat aktiviteten i appen kommer en bekräftelse till brukarens klocka inom 1 minut.
Image

Meddelande

Administratörerna kan skicka meddelande till klockan. Om administratören väljer att sätta en deadline för brukaren att svara så kommer aktiveras ett larm för personal/admin om inte brukaren svarat "OK" innan den deadline. Om brukaren svarar efter den passerade tiden så försvinner larmet.
Image

Starta mätning med extern sensor

Genom att hålla in övre vänstra knappen i tre sekunder försätts klockan i ett läge där den kan paras med externa sensorer. Läs mer om respektive sensor för hur mätningen går till.