Inför leverans

 • För att funktionerna "definition inomhus" (vilket används för att starta/stoppa GPS sökning),  inomhusposition och inomhus-geofence skall fungera behöver fastigheten ha Bluetooth-fyrar (uppsatta med dubbelhäftande tejp) på strategiska positioner. Dessa levererar vi med utan extra kostnad tillsammans med klockorna men vi behöver veta hur många samt gå igenom med er i vilka utrymmen detta skall sitta. En planritning och ett samtal är det bästa men om ni inte har en planritning kan vi diskutera oss fram till detta.
 • Vilken typ av inloggning önskas?
 • Tänk igenom hur ni skall strukturera Brukare och Personals "Alias".

Inför driftstart

 • Cloudberry skapar en unik servermiljö för er.
 • Cloudberry lägger in beställda klockor i systemet.
 • Cloudberry lägger in Bluetooth-fyrarna i systemet och om ni vill skapar inomhusgrupper.
 • Här får ni tips om var ni skall lägga/sätt upp medföljande Beacons
 • Cloudberry och ni kommer gemensamt fram till vilka roller som skall finnas. Vi har en standarduppsättning som ni kan ha synpunkter på.
 • Utbildning?
 • Cloudberry lägger upp minst en personal hos er. Vi loggar ut och ni loggar in och tar bort rollen "personlig info" från vår inloggning (förutsatt att ni vill ha vår supportroll). Vi kan därefter ge er full support utan att se några personliga uppgifter om era brukare.
 • Ni lägger in information i system. Se rubriken nedan "Var skall jag börja?"
 • Ladda klockorna (0-100% tar 60 min.)
 • Ni kopplar respektive brukare till en klocka. Inom 15 minuter är den i drift.
 • Personalen laddar ner appen "Cloudberry Care" från Play butiken i Androidtelefonen.

Utbildning

 • Utbildning kan ske innan och efter varje steg enligt ovan. Perfekt timing är enligt notis under "inför driftstart".
 • Utbildningen tar ca 5-10 min för utförande personal beroende på gruppens storlek (fler personer ger fler frågor, och majoriteten handlar inte om appens handhavande utan systemets möjligheter så som "hur hamnade aktiviteten i min app".
 • Utbildning administratör handlar om att se möjligheterna. Det mesta är intuitivt men om man inte vet att man kan skapa ett "meddelande till brukaren" så tittar man inte efter den funktionen. 80% lär man sig på 60 minuter, därefter så växer man in i funktionerna tillsammans med oss. Vi finns för er och vi har incitament för att utbilda er oändligt mycket utan kostnad. Ju mer ni vet, desto fler funktioner använder ni och det är det vi lever på.

Var skall jag börja?

Börja med fliken inställningar

Klockor: Cloudberry har lagt till klockorna (eller kommer att göra) beroende på om ni fått leveransen eller kommer att få leverans. Ni behöver inte göra något.

Beacons: Beacons eller Bluetooth-fyrar som de även kallas. Cloudberry har lagt till Beacons (eller kommer att göra) beroende på om ni fått leveransen eller kommer att få leverans. Ni behöver inte göra något.

Beacongrupper: Detta görs i samråd med Cloudberry. Se "Inför driftstart"

1 Grupper: Lägg till brukargrupper. Det är de grupper som styr var larmen kommer ifrån och till respektive inloggad personal. Som om en personalgrupp skall arbeta med SäBo Hjortronet avd A, så skapar ni en sådan grupp. Personalen kan logga in i flera grupper så dela in i de minsta grupper som ni kan ha. Exempel: Samma personal tar nästan alltid alla larm från Grupp A och B, men det förekommer att personal bara skall hantera larm och aktiviteter från Grupp A. Skapa då grupp A och B. I de flesta fallen får då personalen logga in i båda grupperna men vid enstaka tillfällen loggar de in i bara en grupp.

2  Geofences: Om ni har ett SäBo där alla på en avdelning eller hela Säbo skall ha ett och samma geofenceormåde så kan ni skapa det nu men om ni inte vet vilka som skall ha geofence och hur det området skall se ut så vänta och ta det efter hand so det kommer. 

Gå över till fliken Personal

3 Lägg till personal med information. Endast e-mejl som är användarnamn vid inloggning har fortsatt betydelse som funktion. Allt annat är information. Om ni inte vill ange exempelvis personnummer så kan ni ta dagens datum med löpnummer så som 210622-0001. Personnumret måste vara unikt så det innebär att den andra personen ni lägger till får -0002 osv. Tilldela personalen dess roller och vilka grupper de har möjlighet att logga in i. Det innebär inte att de alltid kommer att få larm från dessa grupper, då detta styrs utifrån vilka grupper personalen väljer att logga in i vid respektive arbetspass. 

Gå över till fliken Brukare

4 Lägg till brukare med information. Alias som tidigare nämnts är det som kommer att förekomma ofta bland informationen senare. Personnummer kan hanteras som beskrivet för personalen om ni inte vill lägga in den riktiga. Telefonnummer är det som syns i appen vid aktiviteter och larm. RFID kan ni hoppa över, vi kommer att ge RFID-numret till er beroende på vilken klocka som kopplas till brukaren. Hemposition används för att rätt satelliter snabbt skall lokaliseras vid utomhusposition och geofence. Det är inte noga med exakt punkt. Rätt "stadsdel" eller by räcker gott. hempositionen anges genom att klicka på kartan. Tips: När ni klickat på kartan så kommer ett värde upp under "Longitud och Latitud". Kopiera detta så kan ni återanvända det på andra brukare som bor i närheten.

5 Läs igenom vad respektive tjänst innebär under rubriken Funktioner - Nytta. Ange de tjänster som brukaren skall ha genom att flytta reglaget till höger. Tänk på att en del av tjänsterna drar "mycket" energi så klicka inte i allt för att det är "bra att ha" utan tänk igenom vad som behövs för respektive individ.

6  Koppla brukaren till sin grupp (skapade i punkt 2)

7 I förekommande fall lägger ni till rätt geofence-område

8 Koppla brukaren till rätt inomhuszon.

9 Koppla brukare till rätt klocka (om ni fått de levererade) och ni är redo att starta. Klart!