Fliken Inställningar

I fliken inställningar har du grundinställningarna i systemet som påverkar vad du kan koppla till personal och brukare.

Inställningar - Klockor


Här ser ni en lista över klockor och dess ägare. Kopplingen görs i brukarvyn.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Inställningar - Grupper


Här skapar man de grupper som brukarna indelas/kopplas till.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Inställningar - Geofences


Här skapar man geografiska områden som kopplas till brukarna.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Inställningar - Beacons


Här skapar man de enskilda inomhuspositionerna (Bluetooth fyrar) som skall ingå i grupperna inomhusposition.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Inställningar - Beacongrupper


Här skapar man de grupper av inomhuspositioner som brukarna indelas/kopplas till.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Inställningar - Hantera roller


Denna flik syns inte hos er men det är här vi tillsammans med er bygger upp era roller. Vi visar den för er förståelse för hur systemet är uppbyggt.

Klicka på bilden för att se videon.

Image

Vad händer i appen?


Inget i detta avsnitt påverkar appen.

Vad händer i klockan?


När en brukare kopplas till en klocka kommer dess Alias att visas tillsammans med tid och datum inom 15 minuter och klockan är därefter klar att användas.