Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörerens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klockan att personal har mottagit larmet. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan så om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Inomhusposition

I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig i den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med inomhus-position. Utförande personal kan se individens position vilket uppdateras varje minut. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet. Positionerna lagras inte heller i loggen, utan försvinner när de tjänat sitt syfte.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Utomhusposition

I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig utanför den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med utomhus-position. Utförande personal kan på en karta se individens position vilket uppdateras varje minut. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Geofence

Ni definierar en eller fler geografiskt tillåtna zoner med tidsangivelse. Om individen avviker från zonen går ett larm automatiskt. Om individen kommer åter in i den tillåtna zonen innan ni åtgärdat larmet så avbryts larmet automatiskt. Om GPS positionen försvinner (Exempel: individen går inomhus men ej i hemmazon och ner i källaren) så ligger senast kända position kvar som en ledtråd. Larmet loggas i båda fallen för eventuell uppföljning och analys.
När geofence aktiveras så uppdateras positionen varje minut. Batterikonsumtion vid geofence är ca xx%-enheter per timme. Om alla olyckliga omständigheter sammanfaller dvs brukarens hemmazon som hen avvek ifrån är en timme bort och larmet gick när det var xx% kvar av batteriet så kan man slå av geofence OTA och därefter slå på den igen när man är på platsen där personen senast befann sig. Man kommer då ner på en batteriförbrukning om ca 1-3%-enheter per timme medans man tar sig till platsen.

* Vi uppdaterar batterikonsumtion inom kort.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Fallsensor

Vår fallsensor är utvecklad för målgrupp, seniorer. Deras rörelsemönster avviker från medelindividen markant och ger därför färre falsklarm.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Puls

Puls ligger till grunden för många analyser inte bara som eget värde. Vi använder även pulsmätningen i enheten tillsammans med andra sensorer för att skapa algoritmer som ger er fler möjligheter till larm och analyser.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod
Image

Blodtryck

Med kontinuerlig blodtrycksmätning och uppföljning kan man förebygga många hälsorisker.

Ämnesrelaterade länkar: Blodtrycksmätning förebygger hjärtkärlsjukdomar

Manual:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod
Image

Blodsocker

Nyttan med att mäta blodsocker behöver ingen närmare presentation, men snart är det möjligt att enkelt få en mer kontinuerlig mätning och möjligheter till ökad precision i behandling. Med kontinuerlig blodsockermätning behöver ni heller inte sticka individen i fingret eller kontollera sensorn i tid och otid. Enheten är uppkopplad mot blodsockersensorn och skickar värden till systemet varje kvart. Ni kan även sätta larm för akut behandling hos individen.
 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Saturation/Syresättning

Med en klämma på fingret och koppling mot enheten får ni in individens syresättning i journalerna. Tillsammans med andra värden har ni möjlighet att analysera och ge bättre diagnoser.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Andning

Med ett band kring bröstet och koppling mot enheten får ni in individens andningsfrekvens i journalerna. Tillsammans med andra värden har ni möjlighet att analysera och ge bättre diagnoser.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Temperatur

Med en handhållen enhet kan ni ta temperaturen momentant som kommuniceras till enheten för vidarebefodran till individens journaler. Kommer även som "plåster" för kontinuerlig övervakning.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Vikt

Med en våg kopplad till enheten får ni in individens vikt.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Sömn

Analysera sömnmönster. Sömn registreras som lätt eller djupsön över tid.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Stegräknare

Med stegräknaren kan ni enkelt kontrollera om individen får avsedd vardagsmotion.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Kalorimätare

Med kaloriräknaren så beräknas individens motion med hänsyn till andra parametrar än bara förflyttning.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

VO2 max

VO2 max är ett vedertaget sätt att mäta individens tillstånd avseende kondition. Utifrån status kan man lägga upp en vårdplan med förbättringsåtgårder och följa upp förändringar.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

HRV (Variation av pulsintervall)

En individ har i normaltillståndet en variation av tiden mellan pulserna även om antalet pulser per minut är stabilt. I en stressituation minskar denna variation. Detta kan nyttjas som larm för att påkalla uppmärksamhet att en person befinner sig i ett tillstånd av stress såväl som en del av en vårdplan för att analysera vad som gör individen stressad. Finns det ett mönster i tid eller plats? Nyttan är uppenbar där individen själv har svårt att kommunicera sin situation.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Aktivitet (till personal)

Som administratör kan du skicka ut en aktivitet som hamnar i flödet (likt andra larm/aktiviteter). Personalen tar emot (accepterar) och Närvaromarkerar/kvitterar. Avsändare framgår av meddelandet för att säkerställa att det är en behörig person som skapat aktiviteten. Exempel: Ge xx medicin idag kl. 12.00 / SSK Per Persson.
Fördelar: Spårbarhet från skapandet till utförandet. Ni kan skicka uppgiften till en grupp så kan den som är ledig utföra aktiviteten. Ni behöver inte leta efter ledig personal. Utförande personal ser även positionen på brukaren i förekommande fall.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Meddelande till klockan

Skicka meddelande direkt till brukarnas enheter så som "glöm inte ditt läkarbesök kl. 12.00 idag". Ni kan välja om ni vill att brukaren kvitterar meddelandet eller inte. Ni kan även skicka en aktivitet till utförande personal eller grupp.
Ni kan även skicka schemalagda meddelanden direkt till brukarnas enheter så som "glöm inte din morgonmedicin".

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Digital manual

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Dörrsensor

Dörrsensor är egentligen inte en dörrsensor utan något bättre. Ni anger en plats som kan vara vid en dörr och definierar det som larm om individen befinner sig på fel sida vid fel tidpunkt. Det innebär att ni inte heller får falsklarm om en behörig öppnar dörren. I upphandlingar förekommer max.tider för larm på dörrsensorer så som 10 sek. Det kan nog vara relevant om en person inte är spårbar efter att den gått ut genom en dörr, men med vår tjänst så är individen spårbar och därmed är sekundrarna inte lika viktiga. Vi nämner detta för att ni kan välja en batterisparfunktion i vår tjänst som ger ca 30 sekunder fördröjning av larmen, och det kan vara värt att använda batterisparfunktionen.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Passagelarm

Ni anger en plats som kan vara vid en dörr och definierar det som larm om individen befinner sig på fel sida vid fel tidpunkt. I upphandlingar förekommer max.tider för larm på dörrsensorer så som 10 sek. Det kan nog vara relevant om en person inte är spårbar efter att den gått ut genom en dörr, men med vår tjänst så är individen spårbar och därmed är sekundrarna inte lika viktiga. Vi nämner detta för att ni kan välja en batterisparfunktion i vår tjänst som ger ca 30 sekunder fördröjning av larmen, och det kan vara värt att använda batterisparfunktionen.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Nyckel (Hemtjänst personal)

Nyckel för att öppna lås hos hemtjänsttagare baserad på BLE. Att använda BLE kontra RFID för ytterdörrar ger fördelen att utsidan inte avslöjar att det bor en individ med hjälpbehov i bostaden.

Ämnesrelaterade länkar: Analys kostnad vs besparing

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Nyckel (SäBo personal)

Nycklar för RFID-lås även kallat "hotellås". Personalen och brukarna har en digital nyckel (tag, nuddis, plupp) som öppnar dörren. Mycket tidsbesparande för personalen som inte behöver hämta lägenhetsnyckeln alternativt bära med sig "trettioelva nycklar" för att dörrarna är låsta. Mobiltelefon med app kan av säkerhetsskäl inte agera nyckel men mobiltelefonen kan överföra digitala nycklar till exempelvis SITHS kort.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Nyckel (SäBo demens)

För personer med stark kognitiv nedsättning och inte förstår hur man öppnar en låst dörr finns nycklar med BLE för automatisk öppning då individen närmar sig dörren. Det förhindrar obehöriga samtidigt som det ger möjligheter för att hålla dörrar låsta med access för den behöriga.

Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod