Beacons (BLE-fyrar) - Placering

Var skall man sätta Beacons för bästa resultat?

Definition på klockans position utgår från signalstyrkan den får från Beacons. Två faktorer spelar in för signalstyrkan från en Beacon. Avstånd och densitet i materialet signalen skall passera.

Allt annat lika kommer en signal vara starkare från en Beacon ju närmare den är en klocka. Du kan även utgå från att en vägg avgränsar ju mer densitet den har. (Tjocklek och materiel).

Vi utgår från att man vill att en beacon skall ange rätt rum (Lägenhet, korridor, matsal etc.) i nedanstående exempel.


Var?


Vi tar det enklaste fallet som ett första exempel.

Du har två rum bredvid mot varandra som du vill skilja i position. Rum A och Rum B. I en perfekt värld kan du placera en beacon ovanpå dörrposten på vardera sida om dörren. Oavsett var du befinner dig i rum A så kommer du att vara närmare Beacon A och med det ha en starkare signal från denna. Väggen som skiljer rummen kommer också att hjälpa till att försvaga signalen från Beacon B. Nu är inte allt perfekt och signalstyrkan kan variera för olika Beacon. Om du upptäcker att du inte uppnår ett bra resultat så är det enklast att åtgärda detta med hitta nya position som passar bättre. Om du sätter båda enheterna i sidan av dörrposterna så kanske du kommer få en plåtregel i väggen som skiljer dem åt och med det "mer densitet" emellan. Ett alternativt sätt att åtgärda om du inte lyckas är att justera signalnivån på Beacon. Detta görs med appen Beacon +. Du behöver kontakta oss för ett lösenord så att du kommer åt konfigurationen i Beacon.

ImageImage

Exempel 2

I exempel enligt bilden har du två rum en korridor och en matsal. Om en individ befinner sig vid den blå triangeln så vill du att positionen skall anges som korridor. Du är närmare Matsalens Beacon i avstånd men samtidigt har du en vägg som skiljer matsalen åt vilket hjälper dig. Du konstaterar ändå att positionen vid blå triangeln indikerar "Matsal"

1 Endera är detta ok, för att position matsal är tillräckligt bra för att hitta personen som befinner sig vid blå trekanten, även om det inte är "perfekt".

2 Du flyttar ned Beacon korridor närmare matsalen.

Image

Exempel 3

I exempel 2 så beslutade ni er för att dra ner Beacon korridor så att ni fick rätt position utanför matsalen.

Ni upptäcker då att ni får ett problem avseende positionsangivelse vid den blå triangeln utanför Rum B (dvs position anges som Rum B fast positionen är i korridoren).

Detta problem är mer besvärande då ni tänker använda korridorposition utanför B som geofenceområde larm = Individ har lämnat Rum B efter 22.00.

Ni kan då åtgärda det med att flytta tillbaka Beacon korridor eller sätta upp en till "Beacon korridor 2"

ImageImage