Flöde - Systemet

Image

För er som är vana vid att olika enheter så som omsorg och sjuk,- hälsovård har sina egna "flikar" i samma verksamhetssystem eller rent av olika verksamhetssystem är det bra att veta skillnaden hur Cloudberry Care system är uppbyggt.

Enkelt uttryckt arbetar systemet med taggar för varje aktivitet och larm (Vidare benämns båda som aktiviteter). Taggarna anger om en aktivitet tillhör omsorg eller sjuk,- hälsovård. Upphovet till en aktivitet kan vara:

- Interna sensorer eller algoritmer i klockan.
- Externa sensorer kopplade till klockan.
- Manuellt inlagd aktivitet av admin omsorg.
- Manuellt inlagd aktivitet av admin sjuk,- hälsovård.
- En aktivitet från ett annat system via API.

Image

Exempel 1: Fallsensorn i klockan har en intern taggning "omsorg". När fallsensorn utlöser ett larm går aktiviteten till inloggad personal "Omsorg" och i admingränssnittet kan endast inloggad admin omsorg följa aktiviteten och se slutrapporten.

Exempel 2: Admin sjuk,- hälsovård skapar en manuell aktivitet "Tag blodtryck" på Anna och taggar aktiviteten "Blodtryck". Aktivitet går till inloggad personal "Sjuk,- hälsovård" och i admingränssnittet kan endast inloggad admin sjuk,- hälsovård följa aktiviteten och se slutrapporten.

Exempel 3: Gösta som är ganska självständig och bor kvar hemma har en våg som kan kopplas mot klockan. Vågen har en taggning omsorg och sjuk,- hälsovård. När Gösta dockar klockan mot vågens RFID-tag samlas värdet in och skickas till systemet. Väl inne i systemet uppdateras Göstas vikt på brukarkortet. Både admin omsorg och admin sjuk,- hälsovård kan se informationen.