Menyn Rapporter

I menyn rapporter ligger låsloggar där du kan selektera på personalens aktiviteter och du ser vilka lås/skåp de nyttjad med tidsstämpel. Du kan också selektera på brukarens lås/skåp och se vilka som nyttjat låset/skåpet. För övrig data om en brukares statistik hänvisar vi till brukarkortet och fliken "Värden"

Se filmen om låsrapporter.


I aktivitetsvyn ser du larm/aktiviteter så som i översiktsmenyn men du ser även de avslutade och kan sortera i datumordning eller på typ mm. Man kan se det som en logg men för att få bättre analysmaterial hänvisar vi till rapporter (inte implementerad). En skillnad på en pågående och avslutat aktivitet är att du inte kan se positionen historiskt av hänsyn tagen till brukarnas integritet.

Export/Utskrift


Ni kan göra en direktutskrift utifrån er filtrering alternativt exportera data där ni får möjligheten att filtrera ytterligare. Tänk på att vid direktutskrift är det data som syns på skärmen som skrivs ut och ni kan behöva "bläddra" om ni har fler sidor som ni önskar skriva ut. Knapparna för export/utskrift finns ovan till höger på menyn "rapporter".
Image
Image

Vad händer i appen?


Inget i denna meny påverkar appen.

Vad händer i klockan/låsen?


Inget i denna meny påverkar klockan eller låsen.