Fliken Personal - Inställningar

I fliken personal gör du personalens inställningar. Du behöver ha rollen förvaltare eller administratör för att skapa och redigera personalens inställningar. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Personal överikt


På första vyn kan du redigera personal eller lägga till ny personal. För att redigera kllickar du på persoanlen och för att skapa en ny klickar du uppe till höger "skapa ny"
Image

Personal - Detaljer


Nedan går vi igenom varje box och dess inställningar.
Image

Personal - Personalinformation


Alla fält utom e-post är endast information. Fältet e-post är däremot även individens användarnamn vid inloggning i de fall ni har inloggningssättet Användarnamn+lösenord. Alias har idag ingen funktion så som för brukarna då personalen inte kan visas anonymt i systemet.
Image

Personal - Brukargrupper


Brukargrupper för individen (personal) anger vilka grupper hen får logga in i och med det se/utföra larm och aktiviteter från den eller de brukargrupperna. I normalfallet arbetar personalen nog med samma grupp men om hen skall ha möjlighet att byta i semestertider eller annat så behöver den aktuella gruppen läggas till. Skälet att inte alla ska kunna logga in i alla grupper är dels integritet för brukarna dels för att personalen skulle få för många ointressanta larm om hen loggar in i fler grupper.

Bakgrund

De olika brukargrupperna skapas i Inställningar/grupper. Alla brukare är kopplad till en grupp. Man kan också ha virtuella brukargrupper så som "Nattpatrull". En virtuell brukargrupp har inga egna brukare men nyttjas för att vidarebefordras till. Exempel: Larmcentralen är inkopplad att ta larm från alla grupper. På natten jobbar nattpatrullen som tar larm från alla brukargrupper. Larmcentralen behöver inte veta vem de vidarebefordrar till men larmet kommer till alla som är inkopplade i "Nattpatrullen"
ImageImage

Personal - Kontoinformation


Som standard levereras systemet med Inloggningsalternativet "Användarnamn (e-mejl) och lösenord. I detta fält skriver du in individens lösenord.
Image

Personal - Roller


Här får ni fem alternativ att tilldela en personal. Ni kan och ska lägga till fler alternativ för att bygga upp rätt rättighet till individen. Nedan går vi igenom vad respektive val betyder i standardutförandet. Ni kan ha valt att ha egen betydelse för respektive val men vi utgår från att ni har standard.
Image

Roll - Personlig information


Oavsett övriga val så kommer personalen att se allt anonymiserat (ej ibockad) eller med brukarnas personuppgifter
Image

Roll - Admin


Kan se/skapa/redigera så gott som allt i kombination med omsorg, Medicin och personlig information. 
Tänk på att komplettera med Omsorg och/eller Medicin beroende på typ av administratör
Image

Roll - Förvaltning


Kan endast se/skapa/redigera personal och inställningar (grupper, geofence, Bluetoothfyrar och klockor).
Image

Roll - Omsorg


Personalen kan se och utföra uppgifter som rör omsorgsfunktionerna.
Image

Roll - Medicin


Personalen kan se och utföra uppgifter som rör sjuk,- hälsovård.
Image


Vad händer i appen?


Vilka larm/aktiviteter som personalen kan se och utföra styrs av rollerna ovan. Omsorg eller medicin. Om personalen inte har "personlig information" som roll syns uppgifterna även i appen anonymt.
Image

Vad händer i klockan?


Inget i klockan påverkas av personalens roller