Fliken Aktiviteter

I aktivitetsvyn ser du larm/aktiviteter så som i översiktsmenyn men du ser även de avslutade. En logg!

Se aktiviteter och larm


I aktivitetsvyn ser du larm/aktiviteter så som i översiktsmenyn men du ser även de avslutade och kan sortera i datumordning eller på typ mm. Man kan se det som en logg men för att få bättre analysmaterial hänvisar vi till rapporter (inte implementerad). En skillnad på en pågående och avslutat aktivitet är att du inte kan se positionen historiskt av hänsyn tagen till brukarnas integritet.
Image

Se detaljer för en aktivitet


Genom att klicka på larmet/aktiviteter får ni detaljer om densamma. I de fall utomhusposition nyttjas i samband med larm kan du klicka på "Öppna i google maps". Position (inomhus/utomhus) visas endast för pågående aktiviteter och anonymiseras efter avslutad aktivitet när positionen tjänat sitt syfte. I loggen (detaljerad vy av aktiviteten) syns varje steg i processen med den som skapat/utfört och tidsangivelse samt rapport vid avslut. Du har också möjlighet att lägga in anteckniingar för aktiviteten.
Image

Vad händer i appen?


Inget i denna vy påverkar appen.

Vad händer i klockan?


Inget i denna vy påverkar klockan.