Fliken Brukare

I fliken översikt får du status får alla larm/aktiviteter som finns i den eller de grupper du loggat in. Här kan du även snabbt lägga till en manuell aktivitet till utförande personal.

Brukare startvy


I översiktsvyn kan ni redigera eller skapa en ny brukare. Klicka på namnet för att redigera eller  knappen uppe till höger för att skapa en ny brukare.  Ni kan även se momentana värden (exempel puls) för brukaren beroende på val av tjänster.
Image

Brukarinformation


Här lägger ni in gruduppgifter för brukaren. Nedan går vi igenom några fält och dess betydelse.
Image

Brukarinformation - RFID


Detta är ID (RFID) för individen när ni skall närvaromarkera. Det sitter ett RFID chip i klockan som avläses för identifiering vid närvaro. Detta ID kan läsa ut med en extern app "NFC Taginfo by NXP" (Android, för IOS är funktionen avläsning blockerad om ni inte har lagt in ett kreditkort för Applepay). Om ni inte använder klockan för att närvaromarkera så kan ni ha separata "klistermärken" med RFID-chip som ni sätter hos brukaren.
Image

Brukarinformation - Alias


Detta är individens alias. Om ni önskar att vissa användare i systemet inte skall se personlig information om brukarna så kommer all information visas med detta Alias istället. Alias förekommer ofta i översikten vid aktiviteter och larm också som en förkortning eller smeknamn om ni så vill. Förslagsvis väljer ni ett alias som är naturligt och där personalen entydigt förstår vem som avses men inte för avslöjande för en utomstående. Beroende på organisationens storlek räcker det med att vara mer eller mindre tydlig. Exempel: Anna Andersson skulle kunna vara AnAn, AnAn-01 eller Anna01
Image

Brukarinformation - Anteckningar


En liten men betydelsefull information. Denna text syns i appen för utförande personal. Syftet med denna information är att ge personalen information om brukaren när de accepterar ett larm eller en aktivitet. Tänk på att hålla den aktuell och kortfattad annars finns risken att personalen ignorerar den.

Exempel:
-Anna har Covid-19
-Bengt har diabetes, titta efter sår vid besök.

Image
Image

Brukarinformation - Hemposition


Genom att ange hemposition hittar klockan rätt satellit fortare vid utomhusposition. Man kan jämföra detta med AGPS (Assisterad GPS).

När ni skapar en ny brukare får ni upp en karta att lägga in en punkt. När ni redigerar så får ni hämta longitud/latitud från exempelvis google maps. Utomhusposition används vid larm och geofence i förekommande fall. Med rätt information i detta fält kan första positioneringen komma under minuten medans det annars kan ta upp till 30 minuter. När klockan har hittat positionen uppdateras den varje minut med brukarens förflyttning. Positionen kan visas både i admin gränsnittet och personalens app.

Image

Grafer


Om ni har aktiverat en tjänst som genererar värden över tid så får ni en löpande information på dessa med de 50 senaste värden. För statisk i sin helhet rekommenderar vi rapportvyn (inte implementerad än)
Image

Klocka


Här kopplar ni en ledig klocka till brukaren. När ni redigerar får ni upp val på lediga klockor i organisationen. Ni lägger in klockan första gången och inom 15 min har brukaren fått sina inställningar.

Ni kan snabba på processen genom att stänga av/sätta på klockan. Klockan söker efter information att uppdatera sig med varje gång den slås på.

Om olyckan skulle vara framme och ni behöver byta ut klockan så kan ni ta bort kopplingen och lägga till en ny klocka som ni ger brukaren.

Image

Meddelande


Här kan ni skicka meddelanden till brukaren så som medicinpåminnelse etc. Ni kan lägga in en deadline för svarstid från brukaren. Om brukaren inte har svarat inom den tiden så skapas ett larm som syns i översikten samt kommer till personalen i appen. Om brukaren svarar efter deadline återkallas larmet automatiskt. I loggen syns ändå svarstiden.

Om ni inte sätter en svarstid kommer inga larm att skapas.

Ni kommer även att kunna schemalägga meddelanden men det är inte implementerat i systemet än.

Image
Image

Tjänster


I denna sektion hittar ni hjärtat av vår verksamhet. När brukarens behov förändras över tid kan ni lägga till och ta bort funktioner i kockan. Funktionen uppdateras beroende på "heart beat" dvs när klockan är inställd på att höra av sig och meddela att den är i funktion (normalt 15 min). Ni kan även snabba på uppdateringen genom att slå av/sätta på klockan då den söker uppdateringar varje gång den slås på. En del funktioner ingår i basutbudet andra ger en månadskostnad på abonnemanget.

Läs om varje funktion, dess nytta och effekter på sidan: Funktioner

Image

Brukargrupp


Här anger ni vilken grupp brukaren tillhör. Det styr vilken personal som får larmen och aktiviteter avseende brukaren. När personalen loggar in får de välja vilken brukargrupp de skall ta larm/aktiviteter från vilket i sin tur styrs av vilka rättigheter personalen har.
Image

Geofence


Här kopplar ni ett geofenceområde till brukaren i förekommande fall. Ett geofenceområde kan bestå av flera geografiska områden vid olika tidpunkter som satts samman till ett villkor. Detta geofenceområde skapas i inställningar för att det skall kunna kopplas till fler individer och inte behöva återskapas för varje brukare om det är fler som skall ha samma område.

Exempel: På ett särskillt boende får alla på avdelningen gå ut i parken mellan 08.00-19.00 men ingen skall vara ute mellan 19.01-07.59 utan att personalen uppmärksammas på detta.

Hur ni skapar ett geofenceområden hittar ni här: Digital manual geofence.

Image

Beacongrupp


Beacons är vedertagen slang för Bluetooth-fyrar, BLE puckar et. Kärt barn har många namn. Gruppen beacons sätts samman i inställningar för att kunna återanvändas på flera brukare lika geofence. Gruppen definierar vad som är inomhuszon och används också för att positionera larm samt att sätta villkor för var brukaren får befinna sig utan att personalen behöver uppmärksammas med ett larm.

Hur ni skapar en inomhuszon hittar ni här: Digital manual Becongrupper.

Exempel:
-Om ni aktiverat inomhusposition för larm så får ni positionen för larmet så som "Anna01, manuellt larm, matsalen"
-Om ni aktiverat tjänsten dörrsensor kan ni sätta villkoret "larm om Anna01 befinner sig utanför sin lägenhet efter 23.00"

Image

Koppla lås till brukare


Se filmen om hur du kopplar ett lås till en brukare, respektive tar bort ett lås från en brukare.

Generera nödkod till lås/skåp


Se filmen om hur du genererar en nödkod till en en brukares skåp/lås. (Lås i serien 500/600)

Vad händer i appen?


Beroende på vilka tjänster som valts sker olika saker i appen. Vi redovisar detta i respektive tjänst.

Vad händer i klockan?


Beroende på vilka tjänster som valts sker olika saker i klockan. Vi redovisar detta i respektive tjänst.