Fliken Översikt

I fliken översikt får du status får alla larm/aktiviteter som finns i den eller de grupper du loggat in. Här kan du även snabbt lägga till en manuell aktivitet till utförande personal.

Se aktiviteter och larm


I översiktsvyn kan du se aktiviteter/larm samt klicka på dem (Blå text "händelse") för mer detaljerad information. I kolumnen info så kan du i förkommande fall klicka på "Öppna i google maps" så får du upp en kartbild för utomhusposition. Under rubriken plats för du senaste inomhuspositionen. Det finns en funktion till på denna vy och det är här du kan skapa en manuell aktivitet som går ut i flödet för utförande personal att utföra. Multipla larm av samma typ från samma individ redovisas med en siffra för att inte ta upp plats.
Image

Se detaljer för en aktivitet


Genom att klicka på larmet/aktiviteter får ni detaljer om densamma. I de fall utomhusposition nyttjas i samband med larm kan du klicka på "Öppna i google maps". Position (inomhus/utomhus) visas endast för pågående aktiviteter och anonymiseras efter avslutad aktivitet när positionen tjänat sitt syfte. I loggen (detaljerad vy av aktiviteten) syns varje steg i processen med den som skapat/utfört och tidsangivelse samt rapport vid avslut. Du har också möjlighet att lägga in anteckniingar för aktiviteten.
Image

Skapa aktivitet


Skapa manuell aktivitet


I översiktsvyn kan du också se aktiviteter/larm samt klicka på dem för mer information så som få upp en kartbild för position etc. Det finns en funktion till på denna vy och det är här du kan skapa en manuell aktivitet som går ut i flödet för utförande personal att utföra. Multipla larm av samma typ från samma individ redovisas med en siffra för att inte ta upp plats.
ImageImage

Vad händer i appen?


Appen är som översiktsmenyn i admingränssnittet. Utförande personal ser alla obearbetade larm men till skillnad från administratören ser den inloggade personalen sina accepterade larm i nedre fältet. Om en administratör skapar en aktivitet hamnar den i appen som en aktivitet att accepteras eller ignoreras.
Image

Vad händer i klockan?


I de flesta fall händer inget i klockan när admin skapar en aktivitet utom när en mätning skall utföras hos brukaren  med en intern eller extern sensor. I fallet mätning kommer ett meddelande till klockan om "starta mätning" där brukaren själv eller med hjälp av personal kan utföra mätningen. I de fall mätningen involverar en extern sensor skall klockan "dockas" med sensorns NFC tag för identifiering av rätt sensorenhet och mätningen startas. På så sätt säkerställs att rätt värde kommer in på rätt individ med rätt tidsangivelse.
Image