Geofence - Manual

Används för att få ett larm om en individ befinner sig utanför ett fördefinierat utomhusområde under en definierad tidsperiod. Ni kan kombinera flera villkor för samma område. Exempelvis ett villkor som gäller 08.00-17.00, ett annat mellan 17.01-22.00 och ett tredje 22.01-07.59.

Var och hur?


Det är två delar som skall aktiveras och eventuellt en område som skall skapas. Geofence området skapas i fliken inställningar. Eventuellt har ni en som passar redan och då behöver du bara koppla området och aktivera det med knappen under tjänster.
Image

Om det finns ett färdigt område.


Koppla det befintliga området nere till höger på brukarkortet. Välj redigera i menyn "tjänster" och för reglaget "geofence" till höger och spara. Klart  
Image
Image

Om ni behöver skapa ett nytt område


Se videon
Image

Uppföljning


Händelsen som gav upphov till aktiviteten loggas och kan syns i översikten om det är ett aktivt larm eller i aktivitetsflödet för aktiva och färdigställda larm. För aktiva larm redovisas position. För färdigställda larm anonymiseras positionen när den uppfyllt sitt syfte.

Statistik över manuella larm utifrån perspektiv individ,- larmtyp och tider görs i rapportvyn. (Kommande funktion!)

Rapport

Vad händer i appen?


Larm kommer i appen till inloggad personal.
Funktion: Standardflöde med tillägget att senaste utomhushusposition anges. Om individen förflyttar sig utomhus uppdateras positionen.

Image

Vad händer i klockan?


När någon i personalen accepterat larmet kommer ett meddelande till klockan: "Vi kommer" (eller annat enligt ert önskemål).

Brukaren klickar på knappen "OK" för att ta bort meddelandet. Att brukaren klickar OK ger inte upphov till något annat i flödet.

Image