Manuell aktivitet - Manual

Som administratör kan du skicka ut en aktivitet som hamnar i flödet (likt andra larm/aktiviteter). Personalen tar emot (accepterar) och Närvaromarkerar/kvitterar. Avsändare framgår av meddelandet för att säkerställa att det är en behörig person som skapat aktiviteten. Exempel: Ge xx medicin idag kl. 12.00 / SSK Per Persson.
Fördelar: Spårbarhet från skapandet till utförandet. Ni kan skicka uppgiften till en grupp så kan den som är ledig utföra aktiviteten. Ni behöver inte leta efter ledig personal. Utförande personal ser även positionen på brukaren i förekommande fall.


Var?


Manuell aktivitet aktiveras i brukarens profil. Inga andra inställningar behöver/kan göras.
Aktiviteten skapas i översiktsvyn uppe till höger där ni väljer vem aktiviteten avser, när den skall vara utförd och vad som skall utföras.
Aktiviteten syns med en gång i personalens appar, men visas i admingränsnittet först om tiden för utförande har passerats. Det innebär att om du inte har några "larm" i vyn så kan du anse uppgiften utförd.

ImageImage

Uppföljning


Uppföljning i närtid kan göras genom att titta i översikten om det är ett aktivt larm eller i aktivitetsflödet för aktiva och färdigställda larm.

Statistik över manuella larm utifrån perspektiv individ,- larmtyp och tider görs i rapportvyn. (Kommande funktion!)

Rapport

Vad händer i appen?


Larm kommer i appen till inloggad personal.
Funktion: Standardflöde + Vad som skall göras + När det skall göras

Image

Vad händer i klockan?


Funktionen ger inte upphov till något i klockan.
Image