Inomhusposition - Manual

Med Bluetooth-fyrar (Batteridrivna off-line enheter) kan enheten hålla reda på var individen är och i kombination med ett larm ange sin position så som "fallarm i matsalen". Inomhuspositioneringen nyttjas även som passagelarm och "dörrsensor"

Var och hur?


Inomhusposition aktiveras i brukarens profil. Positionen bygger på Bluetooth fyrar som placeras i lokalerna. I brukarens profil väljer ni brukarens "beacongrupp" då olika boenden har olika grupper av Bluetooth fyrar. Dessa Bluetooth fyrar skall placeras innan driftsättning av systemet och fyller fler funktioner i det totala tjänstutbytet och används därefter vid behov. Positioneringen kan inte användas för spårning utan anges endast vid larm/aktivitet. I loggen anonymiseras positionen efter att lokaliseringen har uppfyllt sitt syfte, vilket är efter avslutat ärende.
Inomhusposition

Uppföljning


Händelsen som gav upphov till aktiviteten loggas och kan syns i översikten om det är ett aktivt larm eller i aktivitetsflödet för aktiva och färdigställda larm. För aktiva larm redovisas position. För färdigställda larm anonymiseras positionen när den uppfyllt sitt syfte.

Statistik över manuella larm utifrån perspektiv individ,- larmtyp och tider görs i rapportvyn. (Kommande funktion!)

Rapport

Vad händer i appen?


Larm kommer i appen till inloggad personal.
Funktion: Standardflöde med tillägget att senaste inomhusposition anges. Om individen förflyttar sig inomhus uppdateras positionen.

Image

Vad händer i klockan?


Funktionen ger inte upphov till något i klockan.
Image